HOSPIC

Proč František? Protože je byl pojmenovaný můj první senior z útulku se statusem „počítejte tak dva tři měsíce, déle s Vámi asi nebude“ (jinak první velectěnou babí z útulku byla Boženka :)). Fanoušek Fany je maskot celé Cesty, protože překonal nevlídné prognózy lékařů o celé krásné čtyři roky :). Fany dostal jméno po dědečkovi Františkovi, který mi toho do života spousta přinesl, hlavně život hrou.. A v neposlední řadě, když jsem se podívala na Sv. Františka, bylo mi jasné, že toto jméno pro mou cestu mě nepotkalo náhodně. Ostatně nic není náhoda. František byl celkem divoký v mládí, až později se o něm traduje legenda „že když nenalezl posluchače mezi lidmi, odešel do lesa a kázal lesní zvěři, která mu pozorně naslouchala. Je však známo, že František měl ke zvířatům neobyčejně kladný vztah a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Zvířata označoval za své bratry a sestry, věřil dokonce, že všechna zvířata oslavují svého Stvořitele a vzdávají mu chválu, např. ptáci svým zpěvem. Proto je také pokládán za patrona zvířat i ochránců přírody.“ (viz Wikipedie). Ač neoslavuji Stvořitele (má filosofie je jednoduší, oslavuji totiž život), určité části legendy jsou mi velmi blízké.

Ve Františkovi mám stálou základnu zvířulátek, dědulínků a bábušek, nikam dál do adopce je nedávám, vždyť to jsou moji broučci milovaní. Výjimku můžou tvořit mladí pejsci, kteří u mě jsou kvůli obtížnému umístění kvůli povaze (často pastevecká plemena, na jejichž adopci nespěchám, protože najít jim vhodný zkušený domov je na roky). Mezi důchodečky jsem zařadila junioří vlkodavíky, obříky s obřím dobrým srdcem. Jejich mladistvá hravá energie pomáhá vyvážit tu odpočívací stařešinu, takže díky nim mnoho pejsulánků ožilo, pošťuchují se, pobíhají spolu, a vůbec - ač hospic, je u nás veselo :).

Zvířulátka na Cestě můžete podpořit příspěvkem na otevřený účet č. 2700954154/2010 (Fio banka), nebo dle Vašich možností i nefinančně, každý jak jen chce a může :). Více informací o možnosti podpory najdete zde.