DOKUMENTY

Snažím se spolek vést již mnoho let tak, aby nebyly nejmenší pochybnosti o jeho fungování. O tom, kam jdou vaše dary, a že Psí cesta František je skutečným srdcovým pomocníkem pro stará zvířulátka. Vy, co sledujete náš facebook, to snad i z příspěvků cítíte. Také tam najdete album účtů dokládající každý jeden výdaj z transparentního účtu, který spolek má..
I přesto se najdou lidé natolik zapšklí ve svých životech, že se rozhodli raději škodit životům cizím. V duchu hesla "nevadí, že moje koza nedojí, ale ať chcípne i ta sousedova" tudíž žijí jen zlem, šíří jedy, a jelikož nemají svůj život naplněný láskou a světlem, tak se snaží zhasnout i to světlo naše (což se jim nemůže podařit :)). Nicméně, je to sice opruz řešit pořád nějakou kontrolu vnitřně rozervaného občana, na druhou stranu díky tomu máme vše tak dokonale podložené ofiko, že i přístřešek pro koně je zakreslen a schválen stavebním ouřadou :). Ony totiž kontroly měly dokázat, že nám tu stojí kotce jako černé stavby :) :) :). 
Pořád platí: pokud budete mít o čemkoli nejasno, nebo pochybovat, nebo budete chtít odpověď, nejsnazší cestou je zeptat se :). Moje babička vždy říkala: "líná pusa, holý neštěstí" :). A vzhledem k tomu, že se opravdu nemám za co stydět, tak směle do toho :).
 
Výsledky kontrol a šetření:
2/2020   Kontrola KVS - neohlášená kontrola povinností spolku a proti týrání zvířat na základně anonymního podnětu, neprokázáno, vše v pořádku
3/2020   Kontrola KVS - neohlášená kontrola povinností majitelky a výkonu nepovolených činností, neprokázáno, vše v pořádku
4/2020   Kontrola KVS - opakovaná neohlášená kontrola povinností spolku, kontrola proti týrání a činnosti majitelky na základě opakované urgence "anonymu", velmi důkladná celodenní dokumentace stavu zvířat i administrativy, fotografické pořízení záznamů, neprokázané žádné porušení, vše v pořádku.
9/2020 Kontrola Stavebního úřadu na základě anonymního udání pro výskyt černých staveb a neoprávněné užívání staveb existujících, neprokázáno, zaevidováno, vše v pořádku.
2x jednání před komisí na základě udání konkrétního občana pro porušování klidu štěkotem psů, neprokázáno
2x jednání před komisí na základě udání konkrétního občana pro směřování kamer na soukromé pozemky, plus jednou kontrola PČR, neprokázáno, kamery směřují pouze a výhradně na můj pozemek