DOKUMENTY

Snažím se spolek vést již mnoho let tak, aby nebyly nejmenší pochybnosti o jeho fungování. O tom, kam jdou vaše dary, a že Psí cesta František je skutečným srdcovým pomocníkem pro stará zvířulátka. Vy, co sledujete náš facebook, to snad i z příspěvků cítíte. Také tam najdete album účtů dokládající každý jeden výdaj z transparentního účtu, který spolek má..
Občas se však najdou lidé natolik nespokojení ve svých životech, že chtějí, aby nespokojení byli i ostatní. Tak i na nás přišly kontroly ze všech možných úřadů, poslané nějakým nespokojencem, vskutku na na rozmanitá udání (což nám přidalo na spokojenosti, že máme vše v pořádku a nic nekalého se tu neděje :)). Díky tomu máme vše tak dokonale podložené, že i malý přístřešek pro koně je zakreslen a schválen, prostě my se nedáme vidět na všem to dobré :).
Pořád platí: pokud budete mít o čemkoli nejasno, nebo pochybovat, nebo budete chtít odpověď, nejsnazší cestou je zeptat se :). Moje babička vždy říkala: "líná pusa, holý neštěstí" :). A vzhledem k tomu, že se opravdu nemám za co stydět, tak směle do toho :).
 
Výsledky kontrol a šetření:
2/2020   Kontrola KVS - neohlášená kontrola povinností spolku a proti týrání zvířat na základně anonymního podnětu, neprokázáno, vše v pořádku - Zpráva zde
3/2020   Kontrola KVS - neohlášená kontrola povinností majitelky a výkonu nepovolených činností, neprokázáno, vše v pořádku - Zpráva zde
4/2020   Kontrola KVS - opakovaná neohlášená kontrola povinností spolku, kontrola proti týrání a činnosti majitelky na základě opakované urgence "anonymu", velmi důkladná celodenní dokumentace stavu zvířat i administrativy, fotografické pořízení záznamů, neprokázané žádné porušení, vše v pořádku. - Zpráva zde
 
9/2020 Kontrola Stavebního úřadu na základě anonymního udání pro výskyt černých staveb a neoprávněné užívání staveb existujících, neprokázáno, zaevidováno, vše v pořádku.
 
2x jednání před komisí na základě udání konkrétního občana pro porušování klidu štěkotem psů, neprokázáno
2x jednání před komisí na základě udání konkrétního občana pro směřování kamer na cizí pozemky, plus jednou kontrola PČR, neprokázáno, kamery směřují pouze a výhradně na můj pozemek